+32 728 83 71 | +12 397 57 77 biuro@expozytor.pl 32-353 Trzyciąż, ul.Piaskowa 2
+32 728 83 71 | +12 397 57 77 biuro@expozytor.pl 32-353 Trzyciąż, ul.Piaskowa 2
Certyfikat
ISO 9001:2008
Najlepsi
#1 w Polsce
Numer #1
systemów wystawienniczych
Masz pytania? Kontakt z nami!

POIR.02.03.05-12-0030/19

Grupa EXPOZYTOR - systemy wystawiennicze > POIR.02.03.05-12-0030/19

Informujemy, że  GRUPA EXPOZYTOR S.C. Paulina Sikora, Grzegorz Sikora, Katarzyna Matusiak, Piotr Matusiak realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Design dla przedsiębiorców pt. „Zaprojektowanie i wdrożenie uniwersalnego systemu mebli modułowych przez firmę GRUPA EXPOZYTOR S.C.” (Numer wniosku POIR.02.03.05-12-0030/19).

 Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie nowego produktu – metalowych mebli modułowych do wykorzystania przez osoby prywatne w pomieszczeniach gospodarczych.

Efektem realizacji projektu będzie  dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez uruchomienie sprzedaży mebli modułowych.

Koszt projektu:  930 000,00
Kwota dofinansowania: 543 000,00 zł